Advokatfirman
Bertil Dahl AB
Stacks Image 58
Advokaten Bertil Dahl i Norrköping
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Med över 35 års erfarenhet av svenska domstolar från olika perspektiv bedriver jag nu min advokatverksamhet i Norrköping. Min huvudinriktning är brottmål.
Jag jobbar för mina klienter främst inför våra domstolar och där företräder jag - beroende på uppdraget i fråga - såväl privatpersoner som företag och exempelvis kommuners socialförvaltningar.

Min inriktning

Humanjuridiken i flera former har alltid varit mitt största intresse. Numera begränsar jag mig till
  • brottmålsprocessen som varit min huvudinriktning sedan lång tid.
  • barnmål och då framför allt inom LVU-processen vid Länsrätt/Kammarrätt. Jag arbetar också ofta som särskild företrädare för barn.
Det förekommer att jag åtar mig specialfastighetsrättsliga mål med anknytning till landsbygdens behov. Där har jag erfarenhet sedan lång tid. Å andra sidan vill jag ta sådana mål endast där jag tycker min erfarenhet kommer särskilt till sin rätt. Det innebär att jag har tämligen få mål av den arten.

Jag bevakar rättsutvecklingen i Sverige inom mina rättsområden. På senare tid har utvecklingen ställt nya krav. Till dem hör att EU påverkar den svenska straffprocessen. För att bättre bevaka den utvecklingen är jag medlem i European Criminal Bar Association ECBA. Det är ett nätverk av försvarsadvokater från de flesta av Europas länder. Jag är också aktiv i Östergötlands Försvararkollegium på lokal nivå.
Stacks Image 66
Min bakgrund

Efter jur kandexamen i Uppsala 1973 har jag varit verksam som tingsnotarie och hovrättsfiskal under åren 1973 - 1980.

Därefter arbetade jag under 8 år som förbundsjurist på Lantbrukarnas Riksförbund.
Från 1988 har jag arbetat på advokatbyrå. Jag blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1989 och öppnade egen advokatbyrå 1990. Under åren 1995 - 2007 var jag delägare i Advokatfirman Sandberg & Partners i Linköping.
Sedan våren 2007 är jag ensam advokat i Advokatfirman Bertil Dahl AB i Norrköping.

Jag åtar mig numera färre fall för att kunna koncentrera mitt engagemang desto mer på arbetet med några få klienter som jag lägger starkt fokus på.
Mitt sätt att arbeta innebär att jag koncentrerar mig på processen vid domstol för att på det mest avgörande sättet kunna representera mina klienter när det mål saken rör faktiskt ska avgöras.